Edukacioni centar

NISMO SVI JEDNAKI ALI SMO SVI RAVNOPRAVNI-„BUDIMO BOLJI!!! “

Akcija "Otvorimo srce, budimo ljudi" u našoj školi, koju su organizovali članovi Đačkog Parlamenta, imala je za cilj podizanje svesti i empatije prema deci niskog socioekonomskog statusa.

Kroz prezentaciju, izradu panoa sa motivacionim porukama, diskusiju i live TikTok prenos, učenici su motivisali i podigli svest o jednakosti i jednakim šansama za sve. Akcijom su postignuti rezultati kao što su veća empatija među mladima i motivacija dece niskog socioekonomskog statusa da ostvare svoje snove.

Podelite na društvenim mrežama

Zapošljavanje I osnaživanje preduzetništva

Projekat "Zapošljavanje i osnaživanje preduzetništva" predstavlja saradnju Edukacionog centra iz

Reaguj na neravnopravnost!

Projekat je osmišljen da pruži dva preventivna pravca podrške za

VR

VR je skraćenica za "virtualnu stvarnost" (engl. "virtual reality"). To