Edukacioni centar

Zapošljavanje I osnaživanje preduzetništva

Vrednost projekta

Nema podataka

Period implementacije

Nema podataka

Glavni cilj projekta je doprineti unapređenju veština i stvaranju mogućnosti zapošljavanja u perspektivnim sektorima. Konkretni cilj projekta je povećanje zapošljivosti radne populacije mladih NEET (Not in Education, Employment, or Training), odnosno osoba koje nisu uključene ni u obrazovanje, ni u zaposlenje, ni u obuku.

Ciljne grupe projekta obuhvataju domićijalnu populaciju ciljnih opština, sa posebnim fokusom na mlade i osobe u riziku, osobe u nepovoljnom položaju ili osobe koje su isključene sa tržišta rada NEET. Takođe, u ciljne grupe spadaju i grad Leskovac i opštine Leskovac, Bojnik, Lebanе i Vlasotince iz Republike Srbije, kao i opštine Saraj, Đorče Petrov, Butel i Čučer Sandevo iz Republike Severne Makedonije, kao i lokalne agencije, saveti za zapošljavanje i institucije.

Krajnji korisnici projekta su lokalno stanovništvo, lokalne institucije i lokalni (društveni) biznisi iz ciljnih opština, kao i društveno odgovorne kompanije.

Rezultati projekta:

  1. Poboljšane kompetencije i socijalne veštine mladih NEET i mladih u nepovoljnom položaju.
  2. Povećan potencijal za zapošljavanje NEET osoba i mladih u riziku od socijalne isključenosti kroz uspostavljanje 100 individualnih planova, organizovanje programa obuke za stručno obrazovanje i obuku za 30 polaznika, kao i razvoj osnova za nove usluge u vezi sa zapošljavanjem i samozapošljavanjem, sve to prilagođeno potrebama ciljnih grupa.
  3. Definisano efikasno partnerstvo između ključnih aktera koji pružaju usluge prilagođene ciljnim grupama i onih koji podržavaju zapošljavanje i samozapošljavanje.

Projekat će se sprovoditi kroz nekoliko koraka. Prvi korak obuhvata obuku učesnika u veštinama za povećanje zapošljivosti. Kroz četiri treninga, koji će se sastojati od 4 modula, vršiće se selekcija korisnika projekta.

Za najzainteresovanije učesnike ciklusa obuke biće pružena mogućnost da pokriju troškove i posete verifikovanim kursevima kvalifikacije po izboru polaznika (nega pacijenata, kuvari, zavarivači, moleri, keramičari itd.) tokom septembra 2023. godine.

Pored navedenih aktivnosti, organizovaće se i posete institucijama u Severnoj Makedoniji na događajima razmene iskustva. Ukoliko dođe do saradnje, partneri bi Vas pozvali kao prostor za razmenu iskustva sa Vašim kolegama, ali i polaznicima obuka kao novo iskustvo.

Partneri i saradnici:

  1. Fondacija “Albiz”, Skoplje
  2. Centar za održivi razvoj ALKA, Skoplje

Kontakt informacije:

Edukacioni centar
Masarikov Trg 32, Leskovac 16000
edcentar@gmail.com
Tel. 016/215 413

Facebook
Twitter
LinkedIn

Reaguj na neravnopravnost!

Projekat je osmišljen da pruži dva preventivna pravca podrške za

SHARE BALKAN/PODELI BALKANSKI

Aktivnosti projekta podržavaju kreiranje sadržaja za 20 izabranih turističkih lokacija