Edukacioni centar

Arhiva

Inkluzivni hotel i restoran “Vrabac”, je inovativna usluga socijalne zaštite, koju organizuje Edukacioni centar iz Leskovca (EDC) i koja će doprineti socijalnom uključivanju u Srbiji kroz edukaciju, promociju i
Naša firma u svoje proizvode unosi vrednosti civilnog društva tako da paralelno promovišemo zdrave stilove života kroz izbor najkvalitetnijih, kad god je moguće, lokalnih sirovina, sa misijom socijalnog osnaživanja marginalizovanih