Edukacioni centar

Aktuelni projekti

Projekat "Zapošljavanje i osnaživanje preduzetništva" predstavlja saradnju Edukacionog centra iz Leskovca, Fondacije Albiz za razvoj obrazovanja i kulture i Centra za održivi razvoj ALKA iz Skoplja. Projekat se realizuje uz
Projekat je osmišljen da pruži dva preventivna pravca podrške za inkluziju ciljane grupe studenata: 1. Izgradnja kapaciteta školskih parlamenata u školama koje već imaju organizaciju studenata i pružanje alata za
Aktivnosti projekta podržavaju kreiranje sadržaja za 20 izabranih turističkih lokacija u prekograničnom regionu kroz jedinstveni marketinški alat. Oni će pomoći u jačanju i razvoju prekogranične saradnje kroz razmenu dobrih praksi,