Masarikov trg 32, 16000 Leskovac edcentar@gmail.com +381 16 215 413

O nama

Edukacioni centar Leskovac

Edukacioni centar Leskovac, Osnovan 2000 godine sa misijom unapređenja demokratskih procesa u Srbiji kroz podršku razvoja civilnog sektora, podsticanje i promociju aktivnog učešća mladih u društvene procese, poboljšanje socijalnog i ekonomskog položaja marginalizovanih grupa i održivi razvoj zajednice.