Edukacioni centar

VR

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

VR je skraćenica za “virtualnu stvarnost” (engl. “virtual reality”). To je tehnologija koja omogućava stvaranje simulirane stvarnosti, odnosno okruženja koje se čini stvarnim, ali zapravo nije.

Koristeći VR uređaj kao što su naočare, slušalice ili rukavice, korisnik može da doživi interaktivno iskustvo u kojem se nalazi u virtuelnom svetu i može da interaguje sa njim na različite načine. Ova tehnologija se koristi u različitim oblastima, uključujući zabavu, obrazovanje, medicinu, inženjering, arhitekturu, sport i turizam.

#VR #virtualreality #sharebalkan

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je UG Edukacioni Centar i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Podelite na društvenim mrežama

Još iz kategorije blog

VR (Virtualna stvarnost) je tehnologija koja omogućava korisnicima da dožive virtuelno okruženje koje simulira stvarni svet. U oblasti turizma, VR
Leskovačko narodno pozorište je važan faktor u očuvanju kulturnog identiteta Leskovca i predstavlja značajnu kulturnu instituciju u Srbiji. Tokom godina,
Martini Vesto je domaći brend koji se o vašem stilu brine više od 30 godina. Počeo je sa radom od