Edukacioni centar

„Druga šansa“

U Gimnaziji "Stevan Jakovljević" održane su vršnjačke edukacije na temu "Diskriminacija dece sa niskim socio-ekonomskim statusom".

Glavni rezultat ove akcije bio je da su učenici stekli dublje razumevanje teme diskriminacije i razvili empatiju prema deci sa niskim socio-ekonomskim statusom. Takođe, grupni rad je omogućio učenicima da primene stečeno znanje u konkretnim situacijama i pružili su odgovore na pitanja koja su bila obuhvaćena prezentacijom. Ova akcija je imala za cilj podizanje svesti o problemu diskriminacije i podsticanje inkluzivnog i podržavajućeg okruženja u školi.

Podelite na društvenim mrežama

Zapošljavanje I osnaživanje preduzetništva

Projekat "Zapošljavanje i osnaživanje preduzetništva" predstavlja saradnju Edukacionog centra iz

Reaguj na neravnopravnost!

Projekat je osmišljen da pruži dva preventivna pravca podrške za

VR

VR je skraćenica za "virtualnu stvarnost" (engl. "virtual reality"). To