Edukacioni centar

Tehnološki fakultet

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Tehnološki fakultet u Leskovcu, osnovan kao odgovor na potrebe privrede jugoistočne Srbije za visokoobrazovanim kadrovima u oblasti hemijskih, prehrambenih i tekstilnih tehnologija.

Osnovan u oktobru 1979. godine kao deveti fakultet Univerziteta u Nišu, Tehnološki fakultet je upisao prvu generaciju studenata na dva odseka: biohemijski odsek sa farmaceutsko-kozmetičkim i prehrambenim smerom i tekstilni odsek sa mehaničko-tekstilnim i hemijsko-tekstilnim smerom u četvorogodišnjem trajanju.

Kroz godine, fakultet je razvijao nove studijske programe i profile, a danas nudi osnovne, master i doktorske studije u oblasti hemijske, prehrambene i tekstilne tehnologije.

Tehnološki fakultet je akreditovan kao državni fakultet u oblasti tehničko-tehnoloških i biotehničkih nauka – hemijske i procesne tehnologije, biohemijske tehnologije, prehrambene tehnologije i tekstilne tehnologije.

#tehnoloskifakultet #univerzitetunisu #obrazovanje #leskovac #sharebalkan

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je UG Edukacioni Centar i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Podelite na društvenim mrežama

Još iz kategorije blog

VR

VR je skraćenica za "virtualnu stvarnost" (engl. "virtual reality"). To je tehnologija koja omogućava stvaranje simulirane stvarnosti, odnosno okruženja koje
VR (Virtualna stvarnost) je tehnologija koja omogućava korisnicima da dožive virtuelno okruženje koje simulira stvarni svet. U oblasti turizma, VR
Leskovačko narodno pozorište je važan faktor u očuvanju kulturnog identiteta Leskovca i predstavlja značajnu kulturnu instituciju u Srbiji. Tokom godina,