Edukacioni centar

VR u oblasti turizma

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

VR (Virtualna stvarnost) je tehnologija koja omogućava korisnicima da dožive virtuelno okruženje koje simulira stvarni svet. U oblasti turizma, VR se koristi kako bi se unapredio način na koji putnici doživljavaju destinacije. Putnici mogu da koriste VR uređaje poput naočara ili slušalica da bi se prebacili u virtuelni svet i da osete kao da su fizički prisutni na određenom mestu.

Ovo im omogućava da unapred saznaju šta ih očekuje na destinaciji, da pripreme putovanje i da imaju zabavno iskustvo tokom putovanja. Upotreba VR-a u turizmu je takođe ekološki prihvatljivija opcija jer putnici ne moraju da putuju fizički do destinacije.

Ovo je posebno korisno u slučajevima kada putovanje zahteva dug put avionom ili drugim prevoznim sredstvom.

VR tehnologija može da bude korisna za osobe sa invaliditetom ili drugim ograničenjima koja im otežavaju putovanje.

Korišćenjem VR-a, ove osobe mogu da dožive destinacije koje im inače nisu dostupne, a da istovremeno izbegnu fizička ograničenja. 

#VR #turizam #sharebalkan 

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je UG Edukacioni Centar i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Podelite na društvenim mrežama

Još iz kategorije blog

VR

VR je skraćenica za "virtualnu stvarnost" (engl. "virtual reality"). To je tehnologija koja omogućava stvaranje simulirane stvarnosti, odnosno okruženja koje
Leskovačko narodno pozorište je važan faktor u očuvanju kulturnog identiteta Leskovca i predstavlja značajnu kulturnu instituciju u Srbiji. Tokom godina,
Martini Vesto je domaći brend koji se o vašem stilu brine više od 30 godina. Počeo je sa radom od