Edukacioni centar

slider

Inkluzivni hotel i restoran “Vrabac”, je inovativna usluga socijalne zaštite, koju organizuje Edukacioni centar iz Leskovca (EDC) i koja će doprineti socijalnom uključivanju u Srbiji kroz edukaciju, promociju i
Naša firma u svoje proizvode unosi vrednosti civilnog društva tako da paralelno promovišemo zdrave stilove života kroz izbor najkvalitetnijih, kad god je moguće, lokalnih sirovina, sa misijom socijalnog osnaživanja marginalizovanih
Aktivnosti projekta podržavaju kreiranje sadržaja za 20 izabranih turističkih lokacija u prekograničnom regionu kroz jedinstveni marketinški alat. Oni će pomoći u jačanju i razvoju prekogranične saradnje kroz razmenu dobrih praksi,