Edukacioni centar

Saborna crkva Svete Trojice

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Saborna crkva Svete Trojice u Leskovcu je pravoslavna svetinja koja se ističe svojim stilom i lepotom. Izgrađena je između dva svetska rata za manje od 10 godina, od kripte do kupole, sa oslikavanjem.

Ideja za gradnju hrama se rodila nakon oslobođenja od Turaka, kada u Leskovcu nije bilo velikih građevina, a crkva “Odžaklija” je bila niska. Leskovčani su rešili da podignu veliki hram, da se vidi da je grad hrišćanski.

Prvi je tu ideju izneo Sreten Dinić, prezentovao je gradskim vlastima i bio koordinator između crkvenih i gradskih vlasti. Međutim, izbili su balkanski ratovi, pa Prvi svetski rat, što je omelo gradnju.

Iako su je tokom decenija zaklanjale socijalističke stambene zgrade i još u poznijem dobu nešto što liči na zid li plato “Rupe” na Širokoj Čaršiji, Saborna crkva Svete Trojice i dalje dominira centrom i jeste još uvek, pored “Odžaklije”, simbol grada na Veternici.

#crkvasvetetrojice #leskovac #sharebalkan

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je UG Edukacioni Centar i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Podelite na društvenim mrežama

Još iz kategorije blog

VR

VR je skraćenica za "virtualnu stvarnost" (engl. "virtual reality"). To je tehnologija koja omogućava stvaranje simulirane stvarnosti, odnosno okruženja koje
VR (Virtualna stvarnost) je tehnologija koja omogućava korisnicima da dožive virtuelno okruženje koje simulira stvarni svet. U oblasti turizma, VR
Leskovačko narodno pozorište je važan faktor u očuvanju kulturnog identiteta Leskovca i predstavlja značajnu kulturnu instituciju u Srbiji. Tokom godina,