Edukacioni centar

Muzička škola “Stanislav Binički”

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Muzička škola “Stanislav Binički” je osnovana 1978. godine u Leskovcu. U početku je škola zapošljavala mlade diplomirane pedagoge, koji su svojim radom doprineli razvoju škole. U školskoj 1991/92. godini osnovan je teoretski odsek, što je proširilo delatnost škole. Danas, posle šezdeset godina uspešnog rada, Muzička škola “Binički” u Leskovcu nastavlja da obrazuje nove učenike i doprinosi muzičkoj kulturi i obrazovanju. Škola je sada jedna od najvećih i najuspešnijih škola na ovim prostorima, sa oko 800 učenika i 110 zaposlenih profesora. Nalazi se u objektu u ulici Mlinskoj, koji ima oko 20 učionica za kolektivnu i individualnu nastavu, kao i nekoliko prostorija za osoblje i administraciju.

#muzickaskola #obrazovanje #leskovac #sharebalkan

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je UG Edukacioni Centar i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Podelite na društvenim mrežama

Još iz kategorije blog

VR

VR je skraćenica za "virtualnu stvarnost" (engl. "virtual reality"). To je tehnologija koja omogućava stvaranje simulirane stvarnosti, odnosno okruženja koje
VR (Virtualna stvarnost) je tehnologija koja omogućava korisnicima da dožive virtuelno okruženje koje simulira stvarni svet. U oblasti turizma, VR
Leskovačko narodno pozorište je važan faktor u očuvanju kulturnog identiteta Leskovca i predstavlja značajnu kulturnu instituciju u Srbiji. Tokom godina,