Edukacioni centar

Leskovački govor

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Leskovački govor je autentičan dijalekat (prizrensko-timočki) koji je prepoznatljiv u celoj Srbiji i postao sinonim za ljude iz leskovačkog kraja. Ovaj govor karakterišu specifični izrazi, poređenja i poslovice koje su duboko usađene u narodu. Mnoga od njih su smešna i vrcava, ali ima i onih koji nose pouke. Leskovački govor je izraz duha ljudi iz ovog kraja koji je šaljiv, veseo i često se koristi za zbijanje šala na sopstveni račun. Stručna javnost predlaže da se sve ove izreke i poređenja skupi u jedan zbornik i objavi u štampanom izdanju kako bi se sačuvao od zaborava.

#leskovackigovor #leskovac #sharebalkan

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je UG Edukacioni Centar i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Podelite na društvenim mrežama

Još iz kategorije blog

VR

VR je skraćenica za "virtualnu stvarnost" (engl. "virtual reality"). To je tehnologija koja omogućava stvaranje simulirane stvarnosti, odnosno okruženja koje
VR (Virtualna stvarnost) je tehnologija koja omogućava korisnicima da dožive virtuelno okruženje koje simulira stvarni svet. U oblasti turizma, VR
Leskovačko narodno pozorište je važan faktor u očuvanju kulturnog identiteta Leskovca i predstavlja značajnu kulturnu instituciju u Srbiji. Tokom godina,