Edukacioni centar

Leskovačka kotlina

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Leskovačka kotlina je prostorna dolina na jugu Srbije, koja obuhvata teritoriju opštine Leskovac. Ova kotlina se prostire na površini od oko 2250 km², a njeni dimenzije su 50 x 40 km. Leskovačku kotlinu sa svih strana okružuju planine, među kojima su Radan, Pasjača, Kukavica, Čemerik, Babja Gora, Seličevica i Suva Planina. Kroz kotlinu protiče Južna Morava, koja je regulisana nasipima nakon čestih poplava koje su u prošlosti ugrožavale poljoprivredna zemljišta u dolini

Leskovačka kotlina je područje s pet reka koje se ulivaju u Južnu Moravu, a to su Vlasina, Jablanica, Pusta reka, Veternica i Toplica. Ovo područje nazivaju i srpsko petorečje zbog ovog specifičnog geografskog fenomena.

Kotlina je nastala kao ulegnuće u Zemljinoj kori, tektonsog porekla, a bila je dno nekadašnjeg Panonskog mora. Leskovačka kotlina je zatvorena sa svih strana, osim na uskom prolazu na jugu, gde ulazi i na severu, gde izlazi Južna Morava, koja odvodi vodu u Crnomorski sliv. Dno kotline je prekriveno neogenim sedimentima.

Leskovačka kotlina je važno poljoprivredno područje, koje je pogodno za uzgoj različitih biljnih kultura. Takođe, ovo područje obiluje prirodnim bogatstvima i turističkim potencijalima, a planine koje je okružuju pružaju mogućnosti za različite aktivnosti na otvorenom poput planinarenja i biciklizma.

#leskovackakotlina #leskovac #turizam #sharebalkan

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je UG Edukacioni Centar i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Podelite na društvenim mrežama

Još iz kategorije blog

VR

VR je skraćenica za "virtualnu stvarnost" (engl. "virtual reality"). To je tehnologija koja omogućava stvaranje simulirane stvarnosti, odnosno okruženja koje
VR (Virtualna stvarnost) je tehnologija koja omogućava korisnicima da dožive virtuelno okruženje koje simulira stvarni svet. U oblasti turizma, VR
Leskovačko narodno pozorište je važan faktor u očuvanju kulturnog identiteta Leskovca i predstavlja značajnu kulturnu instituciju u Srbiji. Tokom godina,