Edukacioni centar

Izabrane vesti

U aprilu su održane radionice na temu aktivnog učestvovanja u procesu planiranja samostalnog života i dobijanja podrške. Radionice su bile podeljene u nekoliko delova, obrađujući specifične teme.
Ova akcija radionica o toleranciji je pokazala veliko interesovanje među učenicima, što je rezultiralo organizacijom dve slične radionice.
U našoj školi 8. Oktobar u Vlasotincu sprovedena je akcija dopunske nastave i radionica sa učenicima kojima je potrebna podrška u učenju.