Edukacioni centar

Škola Života

U aprilu su održane radionice na temu aktivnog učestvovanja u procesu planiranja samostalnog života i dobijanja podrške. Radionice su bile podeljene u nekoliko delova, obrađujući specifične teme.

Mladima su prezentovane informacije o specifičnostima i rizicima samostalnog života, organizaciji svakodnevnih aktivnosti i dobijanju adekvatne podrške. Takođe su se fokusirali na prepoznavanje i zastupanje sopstvenih interesa, te na aktivno učešće mladih u društvu. Mladima su pružene informacije o izazovima nakon napuštanja smeštaja, unapređivanju životnih veština i dostojanstvenom životu. Cilj radionica bio je pripremiti mlade za samostalan život i aktivno uključivanje u društvo.

Podelite na društvenim mrežama

Zapošljavanje I osnaživanje preduzetništva

Projekat "Zapošljavanje i osnaživanje preduzetništva" predstavlja saradnju Edukacionog centra iz

Reaguj na neravnopravnost!

Projekat je osmišljen da pruži dva preventivna pravca podrške za

VR

VR je skraćenica za "virtualnu stvarnost" (engl. "virtual reality"). To