Edukacioni centar

Hisar

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Hisar je arheološki lokalitet smešten na granici dolina reka Jablanice i Veternice, u blizini Leskovca, koji je naseljavan još od praistorije do danas i predstavlja obronke planine Goljak. Na ovom prostoru su otkriveni brojni arhitektonski i drugi objekti koji su od velikog značaja prilikom istraživanja ovog podneblja. Zahvaljujući svojoj povoljnoj strateškoj poziciji i blagim padinama leskovačke kotline, Hisar je uvek bio naseljen ljudima. Naziv brda potiče iz perioda Osmanskog carstva, kada je označavao utvrđenje u sistemu odbrane, a na ovom lokalitetu je otkriven najstariji centar crne metalurgije u Evropi. Pored arheološkog značaja, Hisar je danas i park prirode i popularno izletište među stanovnicima Leskovca.

#hisar #arheoloskonalaziste #leskovac #sharebalkan

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je UG Edukacioni Centar i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Podelite na društvenim mrežama

Još iz kategorije blog

VR

VR je skraćenica za "virtualnu stvarnost" (engl. "virtual reality"). To je tehnologija koja omogućava stvaranje simulirane stvarnosti, odnosno okruženja koje
VR (Virtualna stvarnost) je tehnologija koja omogućava korisnicima da dožive virtuelno okruženje koje simulira stvarni svet. U oblasti turizma, VR
Leskovačko narodno pozorište je važan faktor u očuvanju kulturnog identiteta Leskovca i predstavlja značajnu kulturnu instituciju u Srbiji. Tokom godina,