Edukacioni centar

Gimnazija Leskovac

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Gimnazija Leskovac je škola sa dugom istorijom obrazovanja koja datira još od 1879. godine, kada je osnovana na inicijativu načelnika Ministarstva prosvete Milana Milićevića. Kroz godine, škola je pretrpela brojne reforme i nazive, da bi 2003. godine dobila današnji naziv.

Danas, Gimnazija Leskovac nudi obrazovanje učenicima u 32 odeljenja, raspoređenih u dva smera – društveno-jezički i prirodno-matematički. Svaki smer ima po četiri odeljenja. Škola ima moderno opremljene učionice opšte namene i kabinete za fiziku, biologiju, računarstvo i informatiku i hemiju.

Uz to, Gimnazija Leskovac ima i biblioteku sa preko 11 000 naslova, medijateku, fiskulturnu salu, kabinete za strane jezike i zubnu ambulantu. Svečana sala se takođe nalazi u okviru škole i koristi se u različitim prilikama poput prezentacija, priredbi i predavanja.

S obzirom na svoju dugu istoriju i kvalitetnu ponudu obrazovanja, Gimnazija Leskovac predstavlja značajnu instituciju u obrazovnom sistemu grada Leskovca i šire.

#gimnazija #skola #leskovac #obrazovanje #sharebalkan

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je UG Edukacioni Centar i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Podelite na društvenim mrežama

Još iz kategorije blog

VR

VR je skraćenica za "virtualnu stvarnost" (engl. "virtual reality"). To je tehnologija koja omogućava stvaranje simulirane stvarnosti, odnosno okruženja koje
VR (Virtualna stvarnost) je tehnologija koja omogućava korisnicima da dožive virtuelno okruženje koje simulira stvarni svet. U oblasti turizma, VR
Leskovačko narodno pozorište je važan faktor u očuvanju kulturnog identiteta Leskovca i predstavlja značajnu kulturnu instituciju u Srbiji. Tokom godina,