Edukacioni centar

Foto klub “Leskovac”

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Foto klub “Leskovac” je osnovan 1944. godine sa ciljem edukacije mladih ljudi i promocije fotografije kao umetnosti i kulture. Klub ima odličnu saradnju sa organizacijama iz Srbije i inostranstva, a tokom sedam decenija postojanja je realizovao veliki broj međunarodnih i autorskih izložbi fotografija, projekata u oblasti fotografije kao umetnosti, promocije kulture i očuvanja kulturne baštine. Klub organizuje edukativni program “Škola fotografije” za mlade, seminare i tribine za zainteresovane građane, te tako pruža priliku svima da se upoznaju sa savremenom fotografijom u Srbiji i svetu. Takođe, klub vodi Program međunarodne saradnje i organizuje Samit fotografa eks Jugoslavije, koji predstavlja jednu od najznačajnijih međunarodnih manifestacija na Balkanu.

#fotoklub #fotografija #umetnost #lekosvac #sharebalkan

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je UG Edukacioni Centar i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Podelite na društvenim mrežama

Još iz kategorije blog

VR

VR je skraćenica za "virtualnu stvarnost" (engl. "virtual reality"). To je tehnologija koja omogućava stvaranje simulirane stvarnosti, odnosno okruženja koje
VR (Virtualna stvarnost) je tehnologija koja omogućava korisnicima da dožive virtuelno okruženje koje simulira stvarni svet. U oblasti turizma, VR
Leskovačko narodno pozorište je važan faktor u očuvanju kulturnog identiteta Leskovca i predstavlja značajnu kulturnu instituciju u Srbiji. Tokom godina,