Edukacioni centar

Crkva Odžaklija

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Intereg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Crkva Odžaklija je jedinstveni verski objekat na Balkanu, sa uskim vratima kako Osmanlije ne bi mogle da ulaze konjima, što su inače činile. Njen simbol je odžak, koji je vekovima stajao i prkosio vremenu, kao što su Srbi prkosili osvajačima. Prvobitni hram potiče iz prve polovine 19. veka, a postoji legenda da su domišljati Leskovčani umesto hrama prijavili da “grade kuću popu”. Crkva Odžaklija je stavljena pod zaštitu države 1948. godine i predstavlja spomenik kulture. U okviru crkvene porte nalazi se i stara crkva koja je posvećena Rođenju Presvete Bogorodice ili Maloj Gospojini, a koja je jedinstven primerak građevinskog poduhvata. Obnova hrama završena je 1992. godine. Ova crkva je postala duhovno jezgro Leskovčana i monumentalni verski objekat koji podseća na dovitljivost naših predaka.

#odzaklija #crkva #leskovac #sharebalkan

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je UG Edukacioni Centar i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Podelite na društvenim mrežama

Još iz kategorije blog

VR

VR je skraćenica za "virtualnu stvarnost" (engl. "virtual reality"). To je tehnologija koja omogućava stvaranje simulirane stvarnosti, odnosno okruženja koje
VR (Virtualna stvarnost) je tehnologija koja omogućava korisnicima da dožive virtuelno okruženje koje simulira stvarni svet. U oblasti turizma, VR
Leskovačko narodno pozorište je važan faktor u očuvanju kulturnog identiteta Leskovca i predstavlja značajnu kulturnu instituciju u Srbiji. Tokom godina,