Masarikov trg 32, 16000 Leskovac edcentar@gmail.com +381 16 215 413

Month: December 2018

VIDLJIVOST I PREPOZNAVANJE OMLADINSKOG RADA

Filip Stanojević Filip Stanojević se za omladinski rad zainteresovao u četvrtoj godini srednje škole, kada je bio učesnik obuke za vršnjačke edukatore Edukacionog centra iz Leskovca.  U tih nekoliko dana omladinski radnici su ga “razdrmali”, izvukli iz zone komfora,… Read More

VIDLJIVOST I PREPOZNAVANJE OMLADINSKOG RADA

Milorad Mladenović Milorad se omladinskim radom bavi već dve decenije pa se s vremenom menjala i njegova motivacija. Svoj elan pothranjuje iz dva izvora:  porodičnog – iz svoje dece i društvenog -od mladih iz svog okruženja. Radom sa… Read More