Masarikov trg 32, 16000 Leskovac edcentar@gmail.com +381 16 215 413

VIDLJIVOST I PREPOZNAVANJE OMLADINSKOG RADA

Milorad Mladenović

Milorad se omladinskim radom bavi već dve decenije pa se s vremenom menjala i njegova motivacija. Svoj elan pothranjuje iz dva izvora:  porodičnog – iz svoje dece i društvenog -od mladih iz svog okruženja. Radom sa mladima je počeo da se bavi spontano, iz potrebe da se što manje udalji od, kako sam kaže, potencijalno najprogresivnije snage društva i ostane deo pozitivnih promena. Danas, motivaciju nalazi u borbi za vrednosti koje treba negovati i braniti, a upravo na njima je omladinski rad i baziran. Milorada su „podesnela“ Evropa i sve glasniji urlici desničarskih elita koji se razležu kontinentom, ponovo trgnuli iz učmalosti u koju se lako zapada i dali mu dodatnu motivaciju. Smatra da Evropa, koja predstavlja najpoželjniju i najbezbedniju destinaciju za sve koji se smatraju i osećaju diskriminisanim i obespravljenim, nažalost počinje da se pretvara u zatvor, pa ga to danas ponovo inspiriše da se boreći se za svaku mladu osobu pojedinačno zajedno sa kolegama i koleginicama izbori za vrednosti koje treba čuvati i negovati na čitavoj planeti, a ne samo u Evropi. 

http://www.napor.net/sajt/index.php/sr-yu/vidljivost/264-milorad-mladenovic-edukacioni-centar-leskovac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × one =