Masarikov trg 32, 16000 Leskovac edcentar@gmail.com +381 16 215 413

Omladinski rad za bolji grad


U okviru kampanje OmladinskiRadZaBoljiGrad , koju sprovodimo u saradnji sa Napor – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, u Omladinskom klubu u Leskovcu, održan je sastanak sa institucijama i organizacijama civilnog društva kako bi obezbedili prepoznatljivost organizacija koje kontinuirano ulažu u kvalitet svojih programa kod lokalnih institucija i ukazali na prednosti međusektorske saradnje, odnosno na koji način zajedno možemo kreirati prostor u kome mladi mogu da rastu i razvijaju svoje potencijale kako bi postali aktivni i doprinosili zajednicama u kojima žive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 7 =