Masarikov trg 32, 16000 Leskovac edcentar@gmail.com +381 16 215 413

Omladinski rad za bolji grad

U okviru kampanje OmladinskiRadZaBoljiGrad , koju sprovodimo u saradnji sa Napor – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, u Omladinskom klubu u Leskovcu, održan je sastanak sa institucijama i organizacijama civilnog društva kako bi obezbedili prepoznatljivost organizacija koje kontinuirano ulažu u kvalitet… Read More

VIDLJIVOST I PREPOZNAVANJE OMLADINSKOG RADA

Filip Stanojević Filip Stanojević se za omladinski rad zainteresovao u četvrtoj godini srednje škole, kada je bio učesnik obuke za vršnjačke edukatore Edukacionog centra iz Leskovca.  U tih nekoliko dana omladinski radnici su ga “razdrmali”, izvukli iz zone komfora,… Read More

VIDLJIVOST I PREPOZNAVANJE OMLADINSKOG RADA

Milorad Mladenović Milorad se omladinskim radom bavi već dve decenije pa se s vremenom menjala i njegova motivacija. Svoj elan pothranjuje iz dva izvora:  porodičnog – iz svoje dece i društvenog -od mladih iz svog okruženja. Radom sa… Read More

“Volonterizam: Prava i odgovornosti”

U prethodnom periodu radili smo na promociji volonterizma i aktivizma kod mladih u Leskovcu. Jedna od aktivnosti bila je radionica “Abeceda volontiranja!” za nove volontere/ke i mlade koji žele da postanu ili saznaju nešto više o volonterizmu i… Read More