Masarikov trg 32, 16000 Leskovac edcentar@gmail.com +381 16 215 413

ПОДЕЛИТЕ БАЛКАНСКИ

Дана 23. јула 2022. године почела је реализација прекограничног пројекта из области туристичког маркетинга са географским обимом одредишних градова Ћустендил и Лесковац и њихове околине. Ево главних

ЧИЊЕНИЦA О ПРОЈЕКТУ

Назив пројекта: „Подели Балкански: доживи Ћустендил и Лесковац у виртуелној стварности“

Партнери на пројекту: невладине организације Удружење „21. век без граница“, Ћустендил – Бугарска и „Едукативни центар“ („Едукативни центар“), Лесковац – Србија.

Програм финансирања: Програм Европске уније за прекограничну сарадњу Интеррег – Инструмент за претприступну помоћ Бугарска – Србија 2014 – 2020.

Вредност пројекта: 183.142,72 евра

Период имплементације: 12 месеци

Циљне групе пројекта:

– локални привредни субјекти из области туризма, угоститељства и угоститељства;

– туроператори и туристичка удружења;

– туристи који траже циљане или алтернативне туристичке услуге и тржишта;

– представници органа локалне самоуправе који се баве дигитализацијом и промоцијом туризма на циљном подручју.

Циљ пројекта:

Повећати међународну видљивост и атрактивност мапу прекограничног региона Лесковац- Ћустендил развојем и пилотирањем демонстрационе платформе за визуелизацију и промоцију различитих категорија туристичких локација кроз иновативна средства као што су виртуелна стварност, висококвалитетно фотографисање са терена и из ваздуха, укључујући дрон, панораме од 360 степени, виртуелне туре, видео записе, вербалне описе као и низ штампаних материјала.

Подићи свест и вештине локалних туристичких оператера да сами креирају и обрађују или наручују такав модеран маркетиншки садржај за своје сајтове и да се придруже платформи отвореног приступа.

Активности пројекта подржавају креирање садржаја за 20 изабраних туристичких локација у прекограничном региону кроз јединствени маркетиншки алат. Они ће помоћи у јачању и развоју прекограничне сарадње кроз размену добрих пракси, посете и обуку крајњих корисника и особља.

Поред поменутих визуелних и текстуалних материјала и профила пилот сајтова, тројезична платформа (на енглеском, бугарском и српском) ће садржати и интерактивну мапу прекограничног региона Лесковац- Ћустендил за брз приступ маркетиншком садржају, преко активних тачака приступа.

Категорије демонстрационих туристичких локалитета и њихови појединачни представници биће одређене на основу студије туристичког потенцијала циљног региона. Могуће категорије примера су: историјске и културне атракције, хотели, пансиони, ресторани, спортски и забавни објекти, природне и еко атракције, фестивали итд.

Промотивни материјали са атрактивним и корисним информацијама као што су каталози, брошуре, постери, банери, брендиране наочаре за виртуелну стварност, итд. ће помоћи у промоцији пројекта и његових резултата.

Два финална догађаја биће организована у Лесковцу и Ћустендилу. Они ће имати форму демонстрационе и промотивне кампање са културно-уметничким елементима у оквиру значајне традиционалне манифестације за локалну заједницу, која привлачи бројне домаће и стране туристе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × two =